O nas

Fundacja 180 Stopni czynnie wspiera artystów i twórców, którzy chcą rozwijać się w Trójmieście. Pomaga im znaleźć projekty, w którym mogliby podnosić swoje kompetencje w strefie kultury, uczyć się oraz rozwijać. Daje możliwości na wykorzystanie swoich talentów oraz rozpoczęcie postrzegania kultury w perspektywie gospodarczej. Misją fundacji jest łączenie środowiska artystów w celu produkowania wspólnego dobra oraz aktywne włączanie odbiorców sztuki w toczące się życie kulturalne. Rolą Fundacji 180 Stopni jest pośredniczenie w tych dwóch światach tak, aby łączyć je na tyle, aby oba funkcjonowały we wzajemnym poszanowaniu oraz świadomości możliwości czerpania od siebie nawzajem. Zacieramy granice.

Fundacja pomaga poruszać się artystom w tych rejonach, które są dla nich często dużą barierą, to jest w sferze kompetencji pozaartystycznych, biznesowych, prawnych oraz społecznych.

Fundacja wzmacnia współpracę organizatorów przedsięwzięć kulturalnych z gdańskimi indywidualnymi artystami, a także uczelniami z różnorakich dziedzin takich jak taniec, muzyka, wizualizacje, architektura, zarządzanie. Celem jest współtworzenie kultury oraz wzajemna edukacja w tym kierunku.

Fundacja poprzez swoje działania kreatywnie oraz świadomie wykorzystuje zastany w danym czasie potencjał tak, aby wykorzystując efekt synergii tworzyć projekty na dużą skalę.

Zapraszamy do współpracy,

Zarząd Fundacji 180 Stopni

Kontakt:

Karolina Potakowska

mail: karolina [at] fundacja180stopni.pl

tel: + 48506382816